TFP release

Kommentarer:

Precis som nämndes i anslutning till avtalet måste avtal och release ses tillsammans. Avtalet ger mig rätt att fotografera dig, releasen ger mig (och dig) rätt att använda bilderna.


Releasen kan skrivas såväl i samband med fotograferingen som i ett senare skede. Normalt skrivs releasen i samband med fotograferingen och gällande de användningsområden som är tänkta med fotograferingen. Här bredvid är releasen upprättad som den brukar se ut i samband med en portfoliofotografering TFP.


Vill jag i ett senare skede använda bilderna kommersiellt och kunna sälja dem så måste jag få en ny release för detta ändamål. Ev. arvode får vi då komma  överen om i samband med den releasen.


Notera särskilt att du kan välja om du vill ha hela ditt namn angivit i samband med att bilder publiceras eller bara ditt förnamn. Du kan även välja om du vill ha en länkning till din hemsida och/eller facebooksida, om du har det.


Det är också viktigt att du noterar att releasen säger att du måste höra av dig om du vill att någon eller några bilder inte skall publiceras. Om du inte hör av dig är bilderna automatiskt godkända. Jag vill dock gärna att du hör av dig med besked även om du inte har några invändningar, så är det inga oklarheter.


Jag anger alltid tydligt när du senast skall svara och brukar även påminna några dagar innan sista dag. Du kan alltid få extra tid om du inte hinner att gå igenom bilderna.