TFP avtal

Om du är minderårig (under arton år) så får du en variant av detta avtal, där själva avtalstexten är identisk, men där det längst ned finns utrymme för underskrift och godkännande av dina föräldrar/vårdnadshavare inkl. namnförtydligande och telefonnummer.


Detsamma gäller modellreleasen.

Kommentarer:

Avtalet säger i grunden bara att vi är överens om att du som modell blir fotograferad av mig. Användningsområdet för bilderna i punkt 1 kan först verka väldigt vidsträcktt, men för att användning skall få ske så måste du som modell ge ditt skriftliga tillstånd enligt punkt 10 - vilket du alltså gör i modellreleasen.


Releasen kan sedan avgränsa användningen jämfört med punkten 1, och vid vanlig traditionell portfoliofotografering TFP så är avgränsningen normalt att bilderna ej får användas kommersiellt, se exemplet på release.


Så vad avtalet egentligen säger är att jag får fotografera dig och villkoren för själva fotograferingen:

att du inte får något arvode

att du svarar för smink och kläder

att fotograferingen inte skall kosta dig något

att du har rätt till minimum tio redigerade bilder

att jag inte får använda bilderna till något (inte ens på min hemsida) utan ditt skriftliga tillstånd (modellrelease)

att samma sak gäller dina personuppgifter, som jag alltså inte får lämna ut till annan person


Är texten i avtalet svår att läsa, klicka upp dokumentet i större storlek!