Mina Modeller I

Mina Modeller I

Nedan återfinns samtliga modeller som jag fotograferat sedan jag började med digitalt foto 2008 i kronologisk ordning efter fotograferingsdatum för första fotograferingen, sorterade i omvänd datumordning, således senast fotograferad modell först på sidan Mina Modeller I.


För de modeller som markerats med tecknat schablonporträtt så har modellen ej godkänt bilder för användning ännu.

Modeller som ej har några offentliga portfoliobilder har enbart fotograferats för bildprojekt. Bilder publiceras offentligt först efter det att projektet färdigställts.