Bildprojekt Om och emot våldtäkter

Senaste nytt

"Fattar du inte att jag inte vill" med Agnes och Alexander (2013-09-28 m.fl.)

"Madonnan och horan" med Linda S (2014-07-12)

"Madonnan och horan" med Sweet T (2014-05-18)

Projektsessioner som återstår

Projktet börjar bli färdigt vad gäller bildskapandet, och nu återstår enligt min bedömning endast följande sessioner:

"Rädsla och trauma", komplettering

"Madonnan och horan" 2 sessioner

"Fattar du inte att jag inte vill"

"Den stora skadan"

Jag söker...

Tre kvinnliga modeller, ålder utan betydelse, dock min 18 år.


En manlig modell


Makeupartist som även kan effektsminkning

men jag vill även ha kontakt med dig som

skrivit en dikt eller novell med anknytning till ämnet


skrivit en sång


målat en tavla/tecknat


eller bara rent allmänt vill bidraga med synpunkter och idéer.

Om och emot Våldtäkter- ett bildprojekt

Bakgrund

Våldtäkt är något som berör mig väldigt illa. Inte så att jag har någon i min bekanskapskrets som råkat ut för det, inte vad jag vet i alla fall, men helt enkelt för jag blir upprörd över att män inte kan inse och ta sitt ansvar för sitt handlande, inte respekterar sin partner och tar sig friheter som ingen man har.  

Med detta i fokus vill jag sedan försöka få män att förstå hur en kvinna visar att hon inte vill ha sex, att få männen att förstå att det är de som är ansvariga för sina handlingar och vad en våldtäkt faktiskt leder till för den utsatta kvinnan. Det är alltid mannen som är ansvarig för att han våldtar, han har alltid en valmöjlighet att lyssna och låta bli. En kvinna kan aldrig vara medskyldig till att hon själv blir våldtagen.

Presentation

Projektet är avsett att utmynna i en utställning, publicering eller annat lämpligt och likvärdigt offentliggörande, som ett debattinlägg och försök till att påverka män till att ta sitt ansvar. Jag har kontaktat bl.a. föreningarna Fatta och Fatta man för att diskutera vad vi kan göra tillsammans o denna fråga.Målsättning med projektet

Mitt angreppssätt i detta projekt är att jag vill beskriva vad som händer med kvinnan efter våldtäkten. Det kommer alltså inte att handla om några spekulativa eller snaskiga skildringar av själva våldtäkten, istället kommer jag att försöka att i bild men även text och kanske musik, dikt etc. beskriva kvinnans situation och upplevelser efteråt och hur våldtäkten påverkar hennes situation för lång tid framåt, ja kanske resten av livet. Fokus kommer hela tiden att ligga på kvinnans personliga upplevelser av våldtäkten och dess påverkan på hennes person, utan några pekpinnar om hur man bör eller ska reagera.

Hittills genomförda sessioner:


2014-09-28   Session "Fattar du inte att jag inte vill" med Agnes och Alexander

2014-07-12   Session "Madonnan och horan" med Linda S.

2014-05-18   Session "Madonnan och horan" med Sweet T.

2014-04-28  Session "Nyförälskad" med Sofia B och Christopher D

2013-04-27  Session "Flykten" med Annika G och makeupartist Ida

2013-04-14  Session "Madonnan och horan" med Linette G.

2013-04-07  Session "Madonnan och horan" med Rita P.

2013-03-24  Session "Madonnan och horan" med Valentina

2012-11-21   Session "Madonnan och horan" med Bella S

2012-10-21   Session "Rädsla" med Josefin R och Amanda O

2012-10-21   Session "Madonnan och horan" med Josefin R 

2012-07-26   Session "Trauma" med Olga T

2012-03-26   Session "Madonnan och horan" med Anna O

2011-12-14    Session "Fattar du inte att jag inte vill" i nattklubbsmiljö

2011-11-10    Fotosession temat "Rädsla" med Beatrice och Micke

2011-10-09   Fotosession temat "Madonnan och horan" med Sofia J.

2011-09-23   Fotosession temat "Madonnan och horan" med Nathalie

2011-09-23   Fotosession temat "Fattar du inte att jag inte vill" med Nathalie och Håkan

2011-06-06   Uppstart projekt med annonsering på hemsida, nyhetsbrev till tidigare modeller.