Modellfoto

Modellfoto

Naturlighet

Jag vill ha ett mer naturligt modellfoto än vad man oftast ser idag. Lite mindre smink, lite mindre retusch, istället mer personlighet och känslouttryck, lite mera DU i bilden.


Jag inriktar mig på modellfoto med utgångspunkt från verkligheten. Verkliga miljöer och situationer, gärna baserat på en story eller aktivitet.


Mode och reklam, lifestyle samt fine art och fine art nude

Mode och reklam blir lätt  stelt och tråkigt, fotat i studio och avskärmat från verkligehten. Jag  vill göra det med ett mer naturligt synsätt. Undviker fejkade miljöer och effekter tillagda i bildbehandlingsprogam. Bilden skall vara det du ser!


Lifestyle tar sikte på att skildra livet, antingen med en mer dokumentär approach eller med någon form av symbolik eller uppbyggt kring något tema, händelse eller situation. På det sätt som jag vill gestalta mode så kan lifestyle ofta flyta ihop med mode och/eller reklam.


Naturligtvis kan man i en story eller aktivitet bygga in effekter och överraskningar, gärna på ett skämtsamt sätt och med glimten i ögat. Men det skall fortfarande finnas en realism i bilden, något verkligt och möjligt.


I Fine Art och Fine Art Nude tar jag sikte på att visa på det vackra och sköna hos människokroppen. Här jobbar jag med linjer och kurvor, fält och ytor samt ljus och skugga.