KONTAKT
 
 
 
 

Du får alltid svar!

Jag svarar på alla förfrågningar så snart jag bara hinner, oavsett om jag kan åtaga mig uppdraget/fotograferingen eller ej.


Mina kontaktuppgifter:


Modella Foto & Reportage

Lars-Erik Görjevik

E-mail:        modellafoto@gmail.com

Facebook:   Modella Foto & Reportage

Telefon:       070-491 91 25

Studio:         Lomvägen 33

                      192 56 Sollentuna

Uppdragsgivare:

Ange vad det gäller, namn, e-post, gärna telefonnr.

Ange när uppdraget senast måste vara klart.

Modell:

Ange vilket uppdrag det gäller eller om du bara är allmänt intresserad av att vara modell för mig;

namn, e-post, gärna telefonnr samt ålder.